Shaoxing Mingjian Textile
Hồ sơ công ty
1554 Mingjian textile, first floor, Second area, Shaoxing Beilian Market
Thông tin công ty
Household Textile
nhà chế tạo
Curtain,Table Cloth,Others
2010
11 - 50
Below US$1 Million
Toàn thế giới
Thông tin thành viên
Ying Ying
F
Sales
Top Supplier
2021-09-29
2022-06-08
Yes
Giấy chứng nhận
Hồ sơ xác thực thành viên

Để giúp người kinh doanh xây dựng niềm tin tương tác trực tuyến, Globaltextiles.com đặc biệt thiết kế hồ sơ xác thực cho các nhà cung cấp TOP, có thông tin cơ bản về công ty được xác thực và xác minh bởi các cơ quan tín dụng bên thứ ba. Chỉ các nhà cung cấp TOP thông qua xác thực mới có thể được cấp logo xác thực.

Gửi tin nhắn cho nhà cung cấp
Ying Ying(Shaoxing Mingjian Textile)